ROYAL”WELL трапезария

Витрина с две врати -шир-121 см,вис.-186 см , дълб.-53 см. Цена -(1303-40%=782 лв.)

Витрина с една врата -шир-61 см,вис.-186 см , дълб.-53 см. Цена -(900-40%=540 лв.)

Контрабюфет -шир-180 см,вис.-162 см , дълб.-53 см.  Цена -(1403-30%=982 лв.)

Разгледайте още...